Friday, 22 March 2013

Program I-Think Sk Seksyen 17 Shah Alam


"Pernah dengar program ini? Apa dia agaknya ek?Mari kita terokai bersama-sama mengenai program ini yang telah dijalankan disekolah kami"...
 • merupakan satu program KPM untuk membantu pelajar lebih mudah belajar menarik minat meraka serta dapat merangsang pemikiran mereka.
 • mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar.

Definisi Pemikiran
 • proses menggunakan minda
 • mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu
 • menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan
 • membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah 
 • membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. 

Tujuan latih KBKK
 • mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak.
 • mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah.
 • menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif.
 • mengatasi aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka.
 • mengatasi kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit
 • bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritikan.
 • Program i-Think ini merupakna satu program yang memberi perhatian kepada Peta Pemikiran
 • peta pemikiran digunakan untuk meningkatkan daya pemikiran seseorang.
 • setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran.
 • Program i-Think ini mengemukakan 8 jenis peta iaitu Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir dan yang terakhir Peta Titi.


Berikut adalah gambaran keseluruhan Peta Pemikiran yang terdapat dalam i-Think :Berikut adalah contoh gambaran keseluruhan penggunaan Peta Pemikiran  :


Peta Pelbagai Alir

Peta Buih Berganda
Peta Bulat
Peta Titi
Peta Pokok
Peta Alir
Peta Dakap

Peta Buih